A KIEDY PRZYJDZIE CZES NA CIEBIE BĄĆ UWAŻNY ZNAKI DOSTANIESZ CZYTELNE WIELKA NOC ELEKT ROM A GNE TYC Z NE PR ZE ŁAD OWA NIE NAS CHRONI OTWARTOŚĆ Isus 2020-2025 MAMY 5 LAT CYFRYZACJI - RAKI JAK PRZEZIĘBIENIEM NAS WYMIOTĄ . BREATHARIAN CZAS W MIŁOWANIU TRWAŁYM TRWAĆ . POZDRWJASIE --- I H S ---ISTOTY POŁĄCZONE SAKRA SERCA W ENERGII I WIECZNOŚCI
 
UZDRAWJASIE Uzdrawianie Duchowe
NY-GUS 47-76R
=> sperma
=> zdrowi
=> źródło: euroislam.pl
Wolna Polska Lechicka
D O M
DAM ƛ ƛ
T A B B U
ZDROWIE
PO EZ JA
MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI
MIŁOŚĆ
PORTAL WIEDZY
TEORIE SPISKOWE
MAGIJA
W.JA.RA
MAG I JA
DEPOPULACJA
HUNA
sztuka
k om pu t er
ŚWIADOMOŚĆ
$$ Muza MU ZA %%
monitor
ostatni bastion powietrza
czakramy
U.RY.NO.TE.RA.PI.JA.
numerologja
KonTakt
KPINY
PaTenTos
A.M.O.R.C.
TESTS
TSSSSSSSSSSSSSSS
ANAUSA
I M V U
MoJa TERAAPIJA
dla Ciebie

Bluszczyk kurdybanek


charpy hemtrayn globalne ocieplenje
history
agoganyS
POZDRAWJAM BŁOGOSŁAWIONE KANABINOIDY wTHC
POWIEKITWOJE
Katalpa officinalis
linia anioła hiromancia
Zenon Jaszczuk
mioter
#HER-BATA
Nagietek
Ślinik luzytański
Hydrobiologia
Polska Kuwejtem Europy?
Zioła na kleszcze
Andrej Szeptycki
jasiemadobro
Wawel Zakłamany
MA-TU-RA
PLATFORMY EDUKACYJNE
ARMAGEDDON
Jan III Sobieski Żyd polski
RODZINA
IHS
5-G I CORONAVIRUS
Newsletter
 


poprawnamaturahistorii

http://www.youtube.com/watch?v=stHZIgp0Z0M Bank Watykanu, Franciszku, Benedykcie http://www.youtube.com/watch?v=tKAoH2MJ4Hg Biali niewolnicy http://www.youtube.com/watch?v=kDcfQNr2R_o polityka strachu http://www.youtube.com/watch?v=K2uVPEhrBmo o Obamie z Kenii, sądownictwie - super!!! http://www.youtube.com/watch?v=dsudiUIDmVc tłumaczenia w PL http://www.youtube.com/watch?v=AEleoJIlaHw jak zginął BinLaden? http://www.youtube.com/watch?v=ksuFZ28bnG4 Chińczycy z pływającego kasyna zrobili lotniskowiec

NY-GUS 47-76R

 
 

30

z próbę przekupstwa dożywocie ,śeięta 2020 .04. 12- 13 666=www
 
Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst „Za próbę odwiedzenia babci w lesie- mandat 12tys Wielkanoc 2020”
 
 

Uwaga! 666 to nie jest liczba szatana
Uwaga!
666 to nie jest liczba szatana TO HEBRAJSKIE
                             WWW-666
Robert B.
Cały świat przyjął tezę, że liczba
666 jest liczbą szatana. Nawet sataniści, różne ugrupowania wielbiące lucyfera przyjęli 666 za swój amulet, znak utożsamiający ich z szatanem.
Czytając Biblie i Objawienie Jana odkryłem, że cyfra 666 niekoniecznie oznacza liczbę zwierzęcia (bestii), którą zbudował szatan…
Dlaczego mamy obliczyć imię zwierzęcia?
W Grecko-Polskim Nowym Testamencie z wydaniem interlinearnym widnieje tekst grecki i pod spodem bezpośrednie jego tłumaczenie po polsku. Obecnie jest to najwierniejsze tłumaczenie Nowego Testamentu z ogólnie dostępnych publikacji na rynku.
W Objawieniu Jana 13,18 czytamy:
„Tu mądrość jest: mający rozum niech przeliczy liczbę zwierzęcia, liczbą bowiem człowieka jest. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Pan Bóg poprzez Jana informuje nas, byśmy obliczyli liczbę zwierzęcia. Jest ona potrzebna do zrozumienia czym jest liczba imienia zwierzęcia.
W jakim celu?
W Objawieniu Jana 13,16-18 pisze:
„I czyni wszystkich małych i wielkich i bogatych i biednych i wolnych i niewolników, aby dali im piętno na rękę ich prawą lub na czoło ich i aby nie ktoś mógł kupić lub sprzedać, jeśli nie mający piętno, imię zwierzęcia lub liczbę imienia jego. Tu mądrość jest: mający rozum niech przeliczy liczbę zwierzęcia, liczbą bowiem człowieka jest. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Nie będziemy mogli ani kupić ani sprzedać.
W przyszłości czeka nas dramatyczny okres opisany w Biblii. Wszystkie osoby na ziemi, aby móc kupować – sprzedawać będą musiały przyjąć: znamię zwierzęcia, zaakceptować imię zwierzęcia lub liczbę imienia jego.
Taka sytuacja wydarzy się niedługo.
Jeden z możliwych scenariuszy tego czasu może wyglądać następującą:
będzie to okres panowania pieniądza elektronicznego. Każdy obywatel Ziemi lub dane narody będą miały założone indywidualne konta elektroniczne.
Gotówka zostanie wycofana z obiegu.
Państwo/zarządca systemu, będzie mógł dowolnie operować twoim kontem. Na przykład, gdy nie zaakceptujesz nowych przepisów – wyłączy konto. Wtedy nie masz dostępu do pieniędzy lub do swojej tożsamości, ponieważ jedno konto będzie miało informacje: medyczną, identyfikacyjną, pracowniczą, finansową. Wystarczy, że wpiszesz swój ciąg cyfr lub zbliżysz kod kreskowy/chipa do czytnika, aby na ekranie komputera wyświetliły się wszystkie informacje o tobie.
Pojedyncze instytucje mogą mieć dostęp tylko do części twoich danych. Bank do pieniędzy, lekarz do historii choroby itd.
Jeżeli zablokują ci konto, to… nie żyjesz,… nie ma cię…
Co oznacza liczba 666?
Biblia informuje nas, że przyjęcie piętna (np. naklejanego tatuażu/chipa/kodu kreskowego), imienia zwierzęcia (nazwa organizacji), liczby imienia zwierzęcia (?) spowoduje zaakceptowanie systemu, ale również oddanie pokłonu szatanowi.
Dlatego tak ważne jest obliczenie imienia zwierzęcia.
Do tej pory utarło się, że 666 to liczba szatana. Niektóre manuskrypty podają inną liczbę, ale teraz skupmy się na tej wypromowanej, czyli 666.
W Objawieniu Jana 13,18 czytamy:
„Tu mądrość jest: mający rozum niech przeliczy liczbę zwierzęcia, liczbą bowiem człowieka jest. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Liczba zwierzęcia, to liczba człowieka. Wynosi 666. Jednak gdyby to było takie proste, gdyby liczba zwierzęcia wynosiła 666, to nie potrzebna byłaby informacja o mądrości i jakimkolwiek jej obliczaniu.
Proszę zwrócić uwagę na to zdanie: „A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Co oznacza „jego”?
O jaką tu liczbę chodzi: zwierzęcia czy człowieka?
Gdyby chodziło o liczbę zwierzęcia, to po co Pan Bóg nakazałby nam ją obliczyć, skoro sam ją podał?
Po co pisałby: „Tu mądrość jest: mający rozum niech przeliczy”.
Nowa Biblia Gdańska tak pisze:
„Tu jest mądrość. Kto ma rozum niech zliczy liczbę bestii; gdyż istnieje liczba człowieka, a jej liczba sześćset sześćdziesiąt sześć”.
Z tego wynika, że liczba 666 – sześćset sześćdziesiąt sześć jest liczbą człowieka. Na jej podstawie musimy dopiero obliczyć liczbę imienia zwierzęcia (bestii). Na tym etapie nie wiemy, kim jest człowiek.
Przecież człowiek nie został stworzony przez szatana, nie jest jego własnością. Został stworzony na podobieństwo Boga (Księga Rodzaju 1:26).
Dlatego 666 nie jest ani liczbą demoniczną, ani cyfrą oznaczającą szatana.
Jest zwykłą fałszywką wypromowaną przez świat…


A BEZ REJESTRACII DALEKO DAJEDZIESZ??? 

PO ODEBRANIU 'UK RA IN YA' Ukrainie WED ;AR KA;AK RA; słowiańsko-aryiskich OSTATNI BUJ  O ...BAB ILI    ? ? ? ( bāb ili [KA 2 .DINGIR.RA] , " brama boga " ) . " labirynt "
O TO SAMO BYŁA  PIERWSZA WOJNA DRUGA I JAK TO SIE MUWI NA TROJE BABKA WRUŻYŁA  WIĘC MY ŚLĘ WE WR ZE ŚNI  U TO WIELKI CZAS  UWOLNIC DEMONY Z PODZIEMII
Wojna światowa wisi na włosku? Niespotykana koncentracja wojsk przy granicy

Wojna światowa wisi na włosku? Niespotykana koncentracja wojsk przy granicy
PUTIN POKAZAŁ DYPLOMACJĘ I WIE IŻ WAWEL TO BABEL A PRZYNAJMNIEJ PODZIEMIA KTURE SKRYWA WIEDZĘ TO MITYCZNE MIEJSCE PRZEJŚCIA I MA KLUCZ I PRZYJEDZIE Z WIZYTĄ NA WAWEL POZDRAWJASIE 02;52

AMERYKANIE TEŻ CHCĄ ZOBACZYĆ I POSIADAJĄ KĄKRETNE WULICZENIA CZASOWE 02;55

Rosja pokazała w wojnie  z Ukrainą, Białorusią, krajami bałtyckimi i Kaukazem że na polaha liczyć nie można bo nawed historii własnego rodu powiedzieć nie potrafią i zamiast nich będą uchodzcy z kturymi interes ubić można


List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania,
Opublikowano 29 lipca 2017 przez Białczyński
To nie kosmici nadlatują, to nadchodzi globalne oszustwo iluminatów i okultystów

13: Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej
1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.

2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu.
Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.

 

3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego.
A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.

4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga,
[prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.

5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.

6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.

7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

„Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.”( 1 P 2,18).

„Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się Pana.” (Kol 3,22; por. Ef 6,5n).

„Każdy niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany do wiary jako niewolnik?
Nie martw się! Nawet gdybyś miał okazję stać się wolnym, skorzystaj raczej z twego niewolnictwa [pozostając w tym stanie]” (por. 1 Kor 7,20n).

I kto to powiedział?
Seryjny morderca Szaweł,święty kościoła

Żaden chrześcijanin/neojudaista,nie ma prawa brać udziału w protestach przeciwko władzy
ponieważ władza pochodzi od Boga.
Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się władzy syjonistów, banksterów, dyktatorów, totalitaryzmowi i NWO – sprzeciwia się woli Boga judeo-chrześcijan.

https://www.youtube.com/watch?v=Olg0vVokF7Y

https://www.youtube.com/watch?v=2g7j2XsDQq0?feature=player_detailpage&w=640&h=360%5D

Kim był Andrej Szeptycki? - Gazeta Wyborcza

wyborcza.pl/1,75410,8278207,Kim_byl_Andrej_Szeptycki_.html
21 sie 2010 - dlaczego metropolita Andrej Szeptycki, zwierzchnik Kościoła grecko katolickiego podczas II wojny światowej, nie ma drzewka w Yad Vashem 

uzdrawyai sye ciągle 107210 odwiedzającyOMSS
 
TO JES DLA WAS ---
-SSS-
inedia
na-tu-ra
reasesseset
pa-nie
porzalsieborze
establishmenty
sprogramos
energy-platform
zdrowieradosne
zdrowiejonse
yayesemwtobie
gospodarczeserwisy
uzdrawjasie
ignostradamus
uczciwiesie
jaskrawiejonce
-sss-
ingstarawjara
slof-jam
hunows
ossritmos
powiekitwoje
zdrowieje8
masarzmauriisession
umyslczysty
nudyn
gravityenergy
aj-pod
pozdrawjasie
plapformy-edukacyjne
jasiemadobro
na-tu-ra
maarmudares
poprawnamaturahistorii
Muzyczne podróże

TREBUNIE  TUTKI


===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
IGNOSTRADAMUS

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
H  U  N  O  S

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS WTWTWTWTWTWTWTWTW 888888888888888888888
UZDEAWJASIE

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Jedz dobrze.pl


zdrowieradosne


SSSSSSSSSSSSSSSSSS
Film fabularny 1945-

Radio Misji Faraon

OLGA SZWAJGIER


Serpent.pl

SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Specjalista ginekolog-położnik
Konsultacje seksuologiczne


SSSSSSSSSSSSSSSSS
Czakram wawelski
SSSSSSSSSSSSSSSSS

info=Linki

Kabaret Rybki Kabaret Ani Mru Mru FormacjA Chatelet Kabaret Czesuaf Kabaret Ciach Kabaret Dno Kabaret DuDu Kabaretus FraszkA Grzegorz HalamA Kabaret Hrabi Kabaret Jachim Presents Kabaret Jurki Kabaret KaczkA PchniętA No

 
I SŁO-WO CIAŁEM SIĘ STA-ŁO SŁO-ŃCE ŚWIAT-ŁOŚCIĄ OBRODZIŁO SŁO-WIANIE WIEDzĄ SŁO-WA OŻYWIENI ŁO-NEM MATKI NATURY W-JA-RA
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free