A KIEDY PRZYJDZIE CZES NA CIEBIE BĄĆ UWAŻNY ZNAKI DOSTANIESZ CZYTELNE WIELKA NOC ELEKT ROM A GNE TYC Z NE PR ZE ŁAD OWA NIE NAS CHRONI OTWARTOŚĆ Isus 2020-2025 MAMY 5 LAT CYFRYZACJI - RAKI JAK PRZEZIĘBIENIEM NAS WYMIOTĄ . BREATHARIAN CZAS W MIŁOWANIU TRWAŁYM TRWAĆ . POZDRWJASIE --- I H S ---ISTOTY POŁĄCZONE SAKRA SERCA W ENERGII I WIECZNOŚCI

 
UZDRAWJASIE Uzdrawianie Duchowe
NY-GUS 47-76R
Wolna Polska Lechicka
D O M
DAM ƛ ƛ
T A B B U
ZDROWIE
PO EZ JA
MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI
MIŁOŚĆ
PORTAL WIEDZY
TEORIE SPISKOWE
MAGIJA
W.JA.RA
MAG I JA
DEPOPULACJA
HUNA
sztuka
k om pu t er
ŚWIADOMOŚĆ
$$ Muza MU ZA %%
monitor
ostatni bastion powietrza
czakramy
U.RY.NO.TE.RA.PI.JA.
numerologja
KonTakt
KPINY
PaTenTos
A.M.O.R.C.
TESTS
TSSSSSSSSSSSSSSS
ANAUSA
I M V U
MoJa TERAAPIJA
dla Ciebie

Bluszczyk kurdybanek


charpy hemtrayn globalne ocieplenje
history
agoganyS
POZDRAWJAM BŁOGOSŁAWIONE KANABINOIDY wTHC
POWIEKITWOJE
Katalpa officinalis
linia anioła hiromancia
Zenon Jaszczuk
mioter
#HER-BATA
Nagietek
Ślinik luzytański
Hydrobiologia
Polska Kuwejtem Europy?
Zioła na kleszcze
Andrej Szeptycki
jasiemadobro
Wawel Zakłamany
MA-TU-RA
PLATFORMY EDUKACYJNE
ARMAGEDDON
Jan III Sobieski Żyd polski
RODZINA
IHS
5-G I CORONAVIRUS
Newsletter
 


poprawnamaturahistorii

http://www.youtube.com/watch?v=stHZIgp0Z0M Bank Watykanu, Franciszku, Benedykcie http://www.youtube.com/watch?v=tKAoH2MJ4Hg Biali niewolnicy http://www.youtube.com/watch?v=kDcfQNr2R_o polityka strachu http://www.youtube.com/watch?v=K2uVPEhrBmo o Obamie z Kenii, sądownictwie - super!!! http://www.youtube.com/watch?v=dsudiUIDmVc tłumaczenia w PL http://www.youtube.com/watch?v=AEleoJIlaHw jak zginął BinLaden? http://www.youtube.com/watch?v=ksuFZ28bnG4 Chińczycy z pływającego kasyna zrobili lotniskowiec

agoganyS

synagoga w spak agoganys 


lubię mieć dystans do tego co jest

po przeczytaniu tego jak pod przymusem ojciec żywcem zagrzebał swoje dziecko, potem zmarł z żalu, czy wyciągano zwłoki spod ziemii i zjadali ludzi, dzieci, szczury, rodzice pozostawiali swoje dzieci albo im nie dawali jeść żeby je zagłodzić...

WIEDZĄC o GAI [ziemii]  zastanawiam się jaką karmę mieli i mają Ci ludzie którzy tego doświadczyli. dlaczego chcieli doświadczać bo przecież przyszli w takie czasy i terytorium wiedząc jakie będą okoliczności.

  po co doświadczać takich rzeczy, co im to daje, czego uczy, jak potem w kolejnym życiu żyć z tymi samymi ludźmi, jakie relacje z nimi można mieć...

 

a my mamy problemy bo nasypało za dużo śniegu i spóźniliśmy się na tramwaj czy do pracy bo szyby trzeba skrobać, albo nie zdążyliśmy na wyprzedaż i nie kupiliśmy sobie upatrzonych butów czy navigacji...

popijamy kawę, przegryzamy pomarańczą czy batonikiem lekką ręką wyrzucając papierek z okruchami o które pobiliby się na śmierć inni...

 

lubię mieć dystans do tego co jest, wiem że nie zawsze tak było, że inni teraz mają inaczej, często gorzej.

poczytaj skrypty , od dawna wiadomo iż chodzi o trwały stan innedi to jest kolejna ludzka barjera przez kturą wszyscy przejdziemy i tymsamym zakończymy ziamiański trzynasty rok .A^ jak zachowuje sie czternastolatek,., bo po tym chyba możemy wstępnie ocenić jak zachowa się DOROSŁY CZTERNASTOLATEK  i jak potraktujemy siebie starszego o ewolucie elektromagnetyczną w ciągu jednej zmiennej świadomości czyli poznamy to za żywota i to odmienia naszą świadomość
-zakładając iż jesteśmy opornikami wspulnie stanowimy jakiegoś rodzaju wibracię  

Miejsce języka akadyjskiego wśród języków semickich i jego stosunek do języka sumeryjskiego

  Języki semickie Akadyjski jest najstarszym zaświadczonym językiem semickim, przeciwstawianym jako (północno-)wschodniosemicki językom zachodniosemickim. Języki zachodniosemickie dzielone są na dwie grupy: północną z językami aramejskim oraz kaananejskimi (ugaryckim, amoryckim, hebrajskim, fenickim) i południową z arabskim i etiopskim

. Język akadyjski Zabytki pisane zaświadczają, że akadyjski używany był w Mezopotamii od około połowy III tysiąclecia p.n.e. do I tysiąclecia n.e. Jego nazwa pochodzi od miasta Akkade, stolicy państwa Sargona (2340-2284 p.n.e.). Pierwotna, czysto semicka forma tego ję- zyka nie jest znana, bowiem już najstarsze teksty zdradzają wpływ niesemickiego języka Sumerów

  Sumerowie i Akadowie  Sumerowie stworzyli ok. 3000 r. p.n.e. najstarszą wyżej rozwiniętą kulturę mezopotamską. Zasiedlili głównie południową i środkową Babilonię pomiędzy rzekami Eufratem i Tygrysem od Zatoki Perskiej po dzisiejszy Bagdad. Od około 2600 r. p.n.e. zaczęły tu przenikać gromady koczowniczych Akadów, którzy wzorując się na Sumerach, stopniowo przyjmowali ich osiadły tryb życia i kulturę. Mieszanie się obu ludów zaowocowało powolną asymilacją Sumerów przez Akadów. Język sumeryjski był już od ok. 1900 r. p.n.e. martwy, jednakże nadal, przez całe jeszcze wieki służył obok akadyjskiego jako język literacki i kultowy

  Języki akadyjski i sumeryjski  W czasie, kiedy Akadowie uzależnieni byli kulturowo od Sumerów, powolne mieszanie się obu ludów sprzyjało wywarciu przez sumeryjski silnych wpływów na mowę akadyjską. Wpływy te widać w licznych zapożyczeniach, zwłaszcza zaś w przechodzeniu do języka akadyjskiego wyrazów związanych z sumeryjskimi zdobyczami kulturalnymi; chodzi o takie słowa jak np. tuppum „tabliczka gliniana” pochodzące od sumeryjskiego dub, czy ekallum „pałac” - od é-gal „wielki dom”. Prasemicka organizacja dźwięków w dużym stopniu w języku akadyjskim zaniknęła. Pewne doniosłe właściwości syntaktyczne akadyjskiego dają się objaśnić nie dzięki odniesieniu ich do innych języków semickich, lecz do języka sumeryjskiego. Fakt umieszczania orzeczenia na końcu zdań akadyjskich wytłumaczyć można tylko wpływem sumeryjskiego

                             
                    Fazy rozwojowe i dialekty języka

  Rozwój języka akadyjskiego  W okresie dwóch i pół tysiąca lat poświadczonego używania gramatyka i słownictwo akadyjskie ulegały ciągłym przemianom. Stąd można mówić o fazach rozwojowych i dialektach tego języka

  Język staroakadyjski  Najstarszą formą jest język staroakadyjski znany przede wszystkim z napisów pochodzących z południowej Babilonii z okresu od 24 do 20 wieku p.n.e. Dopiero później stwierdza się rozszczepienie akadyjskiego na dialekty babiloński i asyryjski

  Dialekt babiloński  W środkowej i południowej Babilonii już od 20 wieku p.n.e. mówiono dialektem babilońskim, w którym wyróżnia się cztery fazy rozwojowe. Szczególnie dobrze po- świadczony jest język starobabiloński, którego zabytkami są rozmaite teksty, m.in. listy, dokumenty, prawa i wróżby pochodzące z okresu od 20 do 16 wieku. Omawiany jest on w pierwszych dziewiętnastu lekcjach tego podręcznika. Dalej interesujący nas dialekt miał następujące fazy rozwojowe: średniobabilońską (15 – 11 wiek), nowobabiloń- ską (10 – 7 wiek) i późnobabilońską (od 6 wieku)

  Dialekt asyryjski  Dialekt asyryjski miał wedle badaczy trzy fazy rozwoju. Rozpoczyna ów rozwój ję- zyk staroasyryjski, który jeśli pominąć kilka inskrypcji królewskich, znany jest nieomal wyłącznie z listów handlowych i dokumentów powstałych w środowisku kupców pochodzących z Asyrii, lecz działających na wschodzie Azji Mniejszej w 19 i 18 wieku p.n.e. Następnie wyróżnia się języki średnioasyryjski (16 – 11 wiek) i nowoasyryjski (10 – 7 wiek)

  Język poetycki i literacki  Z języka starobabilońskiego wyodrębnił się język poezji używający wielu archaicznych form. Specyficzną formę językową mają też nowo- i późnobabilońskie teksty literackie, a także niektóre inskrypcje królów asyryjskich. Pisane one były w języku młodobabilońskim różniącym się znacznie od współczesnego mu nowobabilońskiego języka potocznego

  Dialekty peryferyjne i języki napisów  Na peryferiach Mezopotamii pojawiały się teksty pozwalające mówić o innych jeszcze dialektach języka akadyjskiego. I tak dają się odróżnić od języka starobabiloń- skiego używanego w Babilonii starobabilońskie dialekty z Elamu oraz rejonu Dijala po- łożonych na wschód od Tygrysu i z Mari nad środkowym Eufratem przy dzisiejszej granicy iracko-syryjskiej. Około połowy II tysiąclecia kultura babilońska zdobyła uznanie na obszarach sąsiadujących z Mezopotamią. Tam pod wpływem miejscowych języków uformowały się specyficzne dialekty akadyjskie stosowane w formie pisemnej, takie jak język korespondencji amarneńskich oraz dialekty ze stolicy Hetytów Hattuša czy takich ośrodków jak Ugarit i Nuzis. Tymi szczególnymi formami akadyjskiego podręcznik niniejszy się nie zajmuje


                          Głoski 

Samogłoski

Poza trzema podstawowymi samogłoskami semickimi a, i oraz u język akadyjski posiada też samogłoskę e. Wszystkie one mogą występować jako krótkie: a, e, i, u lub długie a, e, i, u. Takie długie samogłoski, które powstały przez połączenie dwóch

uzdrawyai sye ciągle 105493 odwiedzającyOMSS
 
TO JES DLA WAS ---
-SSS-
inedia
na-tu-ra
reasesseset
pa-nie
porzalsieborze
establishmenty
sprogramos
energy-platform
zdrowieradosne
zdrowiejonse
yayesemwtobie
gospodarczeserwisy
uzdrawjasie
ignostradamus
uczciwiesie
jaskrawiejonce
-sss-
ingstarawjara
slof-jam
hunows
ossritmos
powiekitwoje
zdrowieje8
masarzmauriisession
umyslczysty
nudyn
gravityenergy
aj-pod
pozdrawjasie
plapformy-edukacyjne
jasiemadobro
na-tu-ra
maarmudares
poprawnamaturahistorii
Muzyczne podróże

TREBUNIE  TUTKI


===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
IGNOSTRADAMUS

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
H  U  N  O  S

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS WTWTWTWTWTWTWTWTW 888888888888888888888
UZDEAWJASIE

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Jedz dobrze.pl


zdrowieradosne


SSSSSSSSSSSSSSSSSS
Film fabularny 1945-

Radio Misji Faraon

OLGA SZWAJGIER


Serpent.pl

SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Specjalista ginekolog-położnik
Konsultacje seksuologiczne


SSSSSSSSSSSSSSSSS
Czakram wawelski
SSSSSSSSSSSSSSSSS

info=Linki

Kabaret Rybki Kabaret Ani Mru Mru FormacjA Chatelet Kabaret Czesuaf Kabaret Ciach Kabaret Dno Kabaret DuDu Kabaretus FraszkA Grzegorz HalamA Kabaret Hrabi Kabaret Jachim Presents Kabaret Jurki Kabaret KaczkA PchniętA No

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
I SŁO-WO CIAŁEM SIĘ STA-ŁO SŁO-ŃCE ŚWIAT-ŁOŚCIĄ OBRODZIŁO SŁO-WIANIE WIEDzĄ SŁO-WA OŻYWIENI ŁO-NEM MATKI NATURY W-JA-RA