A KIEDY PRZYJDZIE CZES NA CIEBIE BĄĆ UWAŻNY ZNAKI DOSTANIESZ CZYTELNE WIELKA NOC ELEKT ROM A GNE TYC Z NE PR ZE ŁAD OWA NIE NAS CHRONI OTWARTOŚĆ Isus 2020-2025 MAMY 5 LAT CYFRYZACJI - RAKI JAK PRZEZIĘBIENIEM NAS WYMIOTĄ . BREATHARIAN CZAS W MIŁOWANIU TRWAŁYM TRWAĆ . POZDRWJASIE --- I H S ---ISTOTY POŁĄCZONE SAKRA SERCA W ENERGII I WIECZNOŚCI
 
UZDRAWJASIE Uzdrawianie Duchowe
NY-GUS 47-76R
Wolna Polska Lechicka
D O M
DAM ƛ ƛ
T A B B U
ZDROWIE
PO EZ JA
MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI
=> NASIONA GWIEZDNEJ ŚWIADOMOŚCI
=> KSZTAŁTOWANIE Życia
=> POZDRAWJAM WSZYSTKICH ALKOHOLIKUW
MIŁOŚĆ
PORTAL WIEDZY
TEORIE SPISKOWE
MAGIJA
W.JA.RA
MAG I JA
DEPOPULACJA
HUNA
sztuka
k om pu t er
ŚWIADOMOŚĆ
$$ Muza MU ZA %%
monitor
ostatni bastion powietrza
czakramy
U.RY.NO.TE.RA.PI.JA.
numerologja
KonTakt
KPINY
PaTenTos
A.M.O.R.C.
TESTS
TSSSSSSSSSSSSSSS
ANAUSA
I M V U
MoJa TERAAPIJA
dla Ciebie

Bluszczyk kurdybanek


charpy hemtrayn globalne ocieplenje
history
agoganyS
POZDRAWJAM BŁOGOSŁAWIONE KANABINOIDY wTHC
POWIEKITWOJE
Katalpa officinalis
linia anioła hiromancia
Zenon Jaszczuk
mioter
#HER-BATA
Nagietek
Ślinik luzytański
Hydrobiologia
Polska Kuwejtem Europy?
Zioła na kleszcze
Andrej Szeptycki
jasiemadobro
Wawel Zakłamany
MA-TU-RA
PLATFORMY EDUKACYJNE
ARMAGEDDON
Jan III Sobieski Żyd polski
RODZINA
IHS
5-G I CORONAVIRUS
Newsletter
 


poprawnamaturahistorii

http://www.youtube.com/watch?v=stHZIgp0Z0M Bank Watykanu, Franciszku, Benedykcie http://www.youtube.com/watch?v=tKAoH2MJ4Hg Biali niewolnicy http://www.youtube.com/watch?v=kDcfQNr2R_o polityka strachu http://www.youtube.com/watch?v=K2uVPEhrBmo o Obamie z Kenii, sądownictwie - super!!! http://www.youtube.com/watch?v=dsudiUIDmVc tłumaczenia w PL http://www.youtube.com/watch?v=AEleoJIlaHw jak zginął BinLaden? http://www.youtube.com/watch?v=ksuFZ28bnG4 Chińczycy z pływającego kasyna zrobili lotniskowiec

MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI

MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚĆ

 

  NiEch energJa otWarciA SiE Na KosMicznOm świadomOść wypełni wasze wnętrze, byście mogli dwiadczyć nowej wizji oraz uczucia spełnienia, harmonii oraz głębokiEgo i StałEgo Pokoju w waSzym życiU.


                             Ego   To    Ja 

Zazwyczaj waszym życiem kieruje wyszukany mechanizm mentalnego Ego, które poprzez stałe, obsesyjne myśli i negatywne emocje zakotwicza was w powtarzającej się wstecznej dynamice. Identyfikujecie się tak bardzo z tą Maską Istoty, że wydaje się wam niemożliwym i nieosiągalnym, że można żyć inaczej. Źródłem całeo wewnętrzneo i planetarneo dramatu, któreHo doświadczacie, jest ten nie świadomy kolektywny wzorzec, przyłączany przez was za każdym razem, gdy poddajecie się destrukcyjnemu działaniu mentalnego Ego. Wszystkie negatywne przejawienia takie jak stres, lęki, napięcie, frustracja, niepokój, niezdolność do działania, poczucie winy, poczucie klęski, wymieniając tylko niektUre, stanowiom narzędzia manipulacji i kontroli mentalneo Ego. Za każdym razem, gdy zachowujecie się w oparciu o wsteczne wzorce, zanieczyszczacie wasze Bycie, pokrywając je chaotycznymi energiami przylegającymi do waszeho ciała energetyczneo i wpływającymi na pozostałe, niższe ciała.

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Pełnienie tych mesjańskich dzieł, znaków Królestwa, w ubóstwie i ogołoceniu w stanie rezygnacji z zabezpieczeń ludzkich, uzależnione jest od wiary; ten, kto we mnie wierzy będzie także dokonywał tych samych dzieł, owszem większe uczyni, bo ja idę do Ojca.

KKK 1502 Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swojom skargę na chorobę (Por. Ps 38. i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie (Por. Ps 6, 3; Iz 38). Choroba staje się drogą nawrócenia (Por. Ps 38, 5; 39, 9. 12). a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia (Por. Ps 32, 5; 107, 20; Mk 2, 5-12). Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, "bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem" (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi (Por. Iz 53, 11). W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę (Por. Iz 33, 24).


KKK 1506 Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż (Por. Mt 10, 38). Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu współczucia i uzdrawiania: "Oni... wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6, 12-13)


Istnieją różne sposoby i przepisy na publiczne wyrażanie swoich myśli.
Pewien słynny i wybitny, dziewiętnastowieczny, amerykański, baptystyczny
kaznodzieja – Charles Spurgeon, podał kiedyś ciekawom receptę na przygotowanie
kazania. Jednak zanim ją przedstawię, spróbuję trochę przybliżyć sylwetkę jej
autora. Przytoczę najpierw pewien tekst, który znalazłem w Internecie na jego
temat:
Opowiada się taką historię o F.B. Meyerze, wielkim nauczycielu Słowa i pastorze, który żył w zeszłym stuleciu. Był pastorem w pewnym kościele, gdy zauważył, że spada ilość wiernych na zgromadzeniach. Trwało to przez pewien czas, aż w końcu zapytał jednego z członków, dlaczego tak się dzieje. Ktoś mu odpowiedział: "To przez ten nowy kościół kawałek dalej na naszej ulicy. Taki młody kaznodzieja jest na ustach wszystkich i wielu chodzi tam słuchać go". Tym młodym kaznodzieją był Charles Spurgeon. Meyer zamiast odradzać chodzenie tam, zachęcił całe zgromadzenie, aby się do niego przyłączyli i wzięli udział w tym „poruszeniu Bożym”, jak opisał to swojemu zborowi. „Jeśli tak się dzieje, to musi w tym działać Bóg". Choć sam był znakomitym kaznodzieją i nauczycielem rozpoznał to, gdzie Bóg działa i przyłączył się do Niego.
Recepta.
A oto przepis podany przez wspomnianego wyżej Charles’a Spurgeon’a.
Zanim usiądziesz przygotowywać kazanie weź pod uwagę następujące wskazówki:
1/ Najpierw przygotuj swoje serce, a potem kazanie.
2/ Stan serca decyduje o losie kazania.
3/ Chcąc kazać w imieniu Boga muszę żyć z Bogiem.
4/ Nie rozpoczynaj nigdy przygotowania kazania zanim nie zdecydujesz: czy chcesz uzyskać pochwałę od ludzi, czy zdobyć dusze dla Chrystusa? 2
5/ Przygotuj twoje kazanie tak, jakbyś je miał wygłosić przed obliczem tronu Bożego.
6/ Gdy przygotowujesz się, wiedz, że to kazanie dla niektórych słuchaczy będzie być może ostatnim kazaniem.
7/ Sposób wypowiedzi tak samo przemawia jak jej treść.
8/ Zapomnij o sobie przy przygotowaniu kazania.
9/ Pytaj często: co pomyślałby Chrystus o moim kazaniu.
Myślę, że te zalecenia mogą mieć zastosowanie nie tylko do kazań, ale
również w przypadku innych wypowiedzi. Np. przy opowiadaniu swoich przeżyć,
doświadczeń itp.

S PROGRAM OSUZDRAWJASIEzdrowie radosne-SSS-OSSRITMOSJGNOSTRADAMUSjaskrawiejonceHUNOWS UCZCIWIESIE INGSTARAWJARA ZDROWIEJE 8sssuzdrawyai sye ciągle 107213 odwiedzającyOMSS
 
TO JES DLA WAS ---
-SSS-
inedia
na-tu-ra
reasesseset
pa-nie
porzalsieborze
establishmenty
sprogramos
energy-platform
zdrowieradosne
zdrowiejonse
yayesemwtobie
gospodarczeserwisy
uzdrawjasie
ignostradamus
uczciwiesie
jaskrawiejonce
-sss-
ingstarawjara
slof-jam
hunows
ossritmos
powiekitwoje
zdrowieje8
masarzmauriisession
umyslczysty
nudyn
gravityenergy
aj-pod
pozdrawjasie
plapformy-edukacyjne
jasiemadobro
na-tu-ra
maarmudares
poprawnamaturahistorii
Muzyczne podróże

TREBUNIE  TUTKI


===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
IGNOSTRADAMUS

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
H  U  N  O  S

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS WTWTWTWTWTWTWTWTW 888888888888888888888
UZDEAWJASIE

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Jedz dobrze.pl


zdrowieradosne


SSSSSSSSSSSSSSSSSS
Film fabularny 1945-

Radio Misji Faraon

OLGA SZWAJGIER


Serpent.pl

SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Specjalista ginekolog-położnik
Konsultacje seksuologiczne


SSSSSSSSSSSSSSSSS
Czakram wawelski
SSSSSSSSSSSSSSSSS

info=Linki

Kabaret Rybki Kabaret Ani Mru Mru FormacjA Chatelet Kabaret Czesuaf Kabaret Ciach Kabaret Dno Kabaret DuDu Kabaretus FraszkA Grzegorz HalamA Kabaret Hrabi Kabaret Jachim Presents Kabaret Jurki Kabaret KaczkA PchniętA No

 
I SŁO-WO CIAŁEM SIĘ STA-ŁO SŁO-ŃCE ŚWIAT-ŁOŚCIĄ OBRODZIŁO SŁO-WIANIE WIEDzĄ SŁO-WA OŻYWIENI ŁO-NEM MATKI NATURY W-JA-RA
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free