A KIEDY PRZYJDZIE CZES NA CIEBIE BĄĆ UWAŻNY ZNAKI DOSTANIESZ CZYTELNE WIELKA NOC ELEKT ROM A GNE TYC Z NE PR ZE ŁAD OWA NIE NAS CHRONI OTWARTOŚĆ Isus 2020-2025 MAMY 5 LAT CYFRYZACJI - RAKI JAK PRZEZIĘBIENIEM NAS WYMIOTĄ . BREATHARIAN CZAS W MIŁOWANIU TRWAŁYM TRWAĆ . POZDRWJASIE --- I H S ---ISTOTY POŁĄCZONE SAKRA SERCA W ENERGII I WIECZNOŚCI
 
UZDRAWJASIE Uzdrawianie Duchowe
NY-GUS 47-76R
Wolna Polska Lechicka
D O M
DAM ƛ ƛ
T A B B U
ZDROWIE
PO EZ JA
MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI
MIŁOŚĆ
PORTAL WIEDZY
=> JAMES'A - SESJA 3
=> RA
=> AL swas tika
=> BI
=> SILNIK NA POWIETRZE
=> 1985
=> WYMAANIKA SHAASTRA
=> ANNUNAKI
=> JĘZYK DUCHOWEJ WRAŻLIWOŚĆ
TEORIE SPISKOWE
MAGIJA
W.JA.RA
MAG I JA
DEPOPULACJA
HUNA
sztuka
k om pu t er
ŚWIADOMOŚĆ
$$ Muza MU ZA %%
monitor
ostatni bastion powietrza
czakramy
U.RY.NO.TE.RA.PI.JA.
numerologja
KonTakt
KPINY
PaTenTos
A.M.O.R.C.
TESTS
TSSSSSSSSSSSSSSS
ANAUSA
I M V U
MoJa TERAAPIJA
dla Ciebie

Bluszczyk kurdybanek


charpy hemtrayn globalne ocieplenje
history
agoganyS
POZDRAWJAM BŁOGOSŁAWIONE KANABINOIDY wTHC
POWIEKITWOJE
Katalpa officinalis
linia anioła hiromancia
Zenon Jaszczuk
mioter
#HER-BATA
Nagietek
Ślinik luzytański
Hydrobiologia
Polska Kuwejtem Europy?
Zioła na kleszcze
Andrej Szeptycki
jasiemadobro
Wawel Zakłamany
MA-TU-RA
PLATFORMY EDUKACYJNE
ARMAGEDDON
Jan III Sobieski Żyd polski
RODZINA
IHS
5-G I CORONAVIRUS
Newsletter
 


poprawnamaturahistorii

http://www.youtube.com/watch?v=stHZIgp0Z0M Bank Watykanu, Franciszku, Benedykcie http://www.youtube.com/watch?v=tKAoH2MJ4Hg Biali niewolnicy http://www.youtube.com/watch?v=kDcfQNr2R_o polityka strachu http://www.youtube.com/watch?v=K2uVPEhrBmo o Obamie z Kenii, sądownictwie - super!!! http://www.youtube.com/watch?v=dsudiUIDmVc tłumaczenia w PL http://www.youtube.com/watch?v=AEleoJIlaHw jak zginął BinLaden? http://www.youtube.com/watch?v=ksuFZ28bnG4 Chińczycy z pływającego kasyna zrobili lotniskowiec

PORTAL WIEDZY

2020 23.05.
Prezydent Tanzani sprawdził testy na koronowirusa dostarczone mu przez WHO, i okazało się, że sa kompletnie sfałszowane i pokazują korona wirusa nawet w owocach i zwierzętach. Testy na koronowirusa służą wyłącznie do nabijania statystyki, kontroli tłumów i wzbudzania paniki. Innym kryminalnym oszustwem jest określenie "zarażony wyrusem", jest to określenie użyte w celu zniewolenia obywateli i odebrania im praw obywatelskich. Właściwym określeniem jest nosiciel wirusa sezonowego przeziębienia, bo tyko tym jest łagodny wirus przeziębieniowy Covid-19. Regularne wirusy sezonowej grypy są dużo grożniejsze dla wszystkich i umiera na nie co roku więcej osób niż na koronawirusy, w tym osoby młode w wieku produkcyjnym i dzieci


CZYTAJ  HISTORIE DLA  WIEDZY , POGROMCY MITÓW DOBRA WŁAŚNIE ONĄ DOSTAJĄ .
 
Miliardy Dla ZUS -u który jak zaplanowano ma pochłonąć te miliardy wraz  z OBLIGACJAMI  SKARBU co spowoduje wreszcie kolejny krach tak długo oczekiwany na naszych ziemiach i wtedy ENIA KRAJU LECHITÓW  ODRODZI SIĘ UŻYWAJĄC DO GOSPODARKI  WIEDZY Z DOŚWIADCZEŃ I WSZYSTKIE  LUDY  DOBRA  ZJEDNOCZĄ SIĘ 

TO JEST POLITYKA  PLANOWANA TAK ZWANA PIĘDZIESIĘCIOLATKA , W TYM SYSTEMIE  POGRĄŻA  
SIĘ BIBLIJNY  KRAJ  LECHISTAN , ROZBIJAJĄC GO NA CORAZ MNIEJSZE  KAWAŁKI  zgodnie w zarządzeniem Watykanu  BY SPEŁNIŁo SIĘ OSTATNIe  przeklęcie watykańskie 
 
KLĄTWA PAPIESKA "...A KRAJ SPRAWIEDLIWYCH W PYŁ MARNY ROZBITY WŁASNĄ WIEDZĘ(Frankowie i parę  innych narodów nazywali  nas ludem wiedzy KRÓLOWIE PASTERZE  teraz pozostała nam wiara I NIEWIEDZA) LEGENDAMI ZWAĆ BĘDĄ  WIERZĄC  IŻ  CHRYSTUS  SYN SŁOŃCA ZMATERIALIZOWANY  NA  ZIEMI  JEST  LEPsZY  
NIŻELI  CZCZENIE  SAMEGO  SŁOŃCA  JAK  TO  ROBILI PRZODKOWIE  NASI  PRZED  NAJDŁUŻSZYM HOLOKAUSTEM W  DZIEJACH HISTORII
trzciliśmy słońce jak muwi stary testament i to słońce plus zaradność i  gospodarność powodowała iż polityka prahistorycznego ludu lehis LE-HIS ( czyli KRÓLOWIE  PASTERZE ) ZASŁYNĘŁA I ZDOBYŁA ROZGŁOS NA WIELE KONTYNENTÓW 

Pismo, system znaków, pozwalających na widzialne utrwalanie myśli w konkretnym języku. Pismo pojawiło się stosunkowo późno (ok. 5-6 tys. lat temu). Istniały też społeczeństwa wysoko rozwinięte, które nie posiadały swego pisma, nawet dziś nie posługuje się nim wiele mln ludzi. Pismo wynajdywano kilkakrotnie i całkowicie odrębnie w wielu centrach kulturowych.
               Początki pisma - piktografia          System ideograficzno-fonetyczny
Klinowe pismo
Piktogramy przekształciły się w system ideograficzno-fonetyczny, który notował także elementy fonetyczne języka (wykorzystanie podobieństw brzmieniowych). Najstarsze tego typu pisma ukształtowały się na starożytnym Wschodzie (egipskie hieroglify,
pismo klinowe z Mezopotamii) pod koniec IV tysiąclecia p.n.e.
      Wynalazcami pisma klinowego (najstarszego ze znanych) byli
Sumerowie. System ten przejęli potem Akadyjczycy i przystosowali do wymogów języka semickiego. Znaki te ze względu na materiał pisarski (tabliczki gliniane i rylec z trzciny) szybko utraciły swój charakter obrazkowy i przybrały postać klinów. W użyciu pozostały 3 typy znaków: znaki-słowa, znaki-sylaby i znaki-determinatywy (określające kategorię znaczeniową).
       Hieroglify w
Egipcie (ukształtowane ok. 3000 p.n.e.) zachowały kształt piktogramów do III w. n.e. (pismo ryte w kamieniu). W tym samym czasie istniało pismo hieroglificzne linearne, uproszczone, do pisania atramentem na drewnianych sarkofagach i papirusach grobowych. Jeszcze bardziej uproszczony kształt miało pismo hieratyczne, rodzaj kursywy, w którym znaki uległy znacznemu zniekształceniu (w użyciu od XXVII w. p.n.e.).
      Pismo demotyczne (VIII p.n.e.-V w. n.e.) rozwinęło się z pisma hieratycznego. Znaki uległy dalszemu zniekształceniu i powstały zbitki (znaki skrótowe). Wszystkie jednak zachowały zasady pisma ideograficzno-fonetycznego. Do innych rodzajów pisma hieroglificznego zaliczyć można: pismo hetyckie (luwijskie), będące w użyciu od ok. 1500 do ok. 700 p.n.e. na obszarze od środkowej
Anatolii do północnej Syrii, pismo protoindyjskie (ok. poł. III tysiąclecia p.n.e.), pismo kreteńskie (tzw. linearne A - ok. 1700-1450 p.n.e.) i pismo protoelamickie (początek III tysiąclecia p.n.e.), które nie zostały dotychczas odczytane.
      Inne pismo ideograficzno-fonetyczne powstało w
Chinach (XV w. p.n.e.). Inskrypcje na kościach wróżebnych świadczą o piktograficznym rodowodzie tego pisma. Pismo chińskie nie ma w zasadzie znaków fonetycznych jednozgłoskowych lub sylabicznych, które uzupełniają fonetycznie logogram. Znaki dzielą się na determinatyw i znak odpowiadający wartości fonetycznej słowa.
     Do grupy pism sylabicznych należą: pisma sylabiczne klinowe, które rozwinęły się z pisma sumeryjsko-akadyjskiego (elamickie, huryckie, hetyckie, urartyjskie itp.), pismo kreteńskie linearne B, pismo cypryjskie i pismo japońskie. W pismach alfabetycznych poszczególnym dźwiękom odpowiadają litery.
          Powstanie alfabetu
       Alfabet prawdopodobnie został wynaleziony ok. 2. poł. II tysiąclecia p.n.e. na obszarach Fenicji lub Palestyny. Zabytki z terenu Bliskiego Wschodu (Bet Szemesz, Gezer, Megiddo, Byblos, Ugarit) potwierdzają rozwój tego systemu pisma. Ok. 1000 p.n.e. na terenie Byblos pojawiają się już w pełni wykształcone inskrypcje fenickie. Niewiele późniejsze pierwsze inskrypcje w języku greckim po raz pierwszy zanotowały dźwięki samogłosek.
       Różne rodzaje pisma
     Pismem pochodzącym bezpośrednio z pisma greckiego posługuje ludzkość w
Europie, Ameryce, dużej części Afryki i Azji (z pisma greckiego wywodzi się pismo łacińskie). Na piśmie greckim i aramejskim oparte jest częściowo pismo armeńskie. Z dawnego pisma palestyńskiego (związanego z fenickim) wywodzi się pismo paleohebrajskie, którego najstarsza inskrypcja pochodzi z IX w. p.n.e. Z tego pisma wywodzą się: pismo samarytańskie i pismo aramejskie (podstawa współczesnego pisma hebrajskiego).
     Z pisma aramejskiego wywodzi się odmiana, którą posługiwali się Nabatejczycy. Od nich przejęli pismo Beduini z
Półwyspu Arabskiego. Stało się ono podstawą pisma arabskiego. Po zaniku staroperskiego pisma klinowego języki irańskie używały pisma greckiego, a następnie aramejskiego. Po przyjęciu islamu w użycie weszło pismo arabskie


Powstanie alfabeta

Ho'oponopono - Anna Kligert


ODPOWIEDZI JAMES'A - SESJA 3
Zebrane z lat 2001-2003

Wiecej: Samoloty starożytności

Wiedza wedyjska i kosmologia

W tybetańskiej Lhasie Chińczycy odkryli sanskryckie manuskrypty, w których znajdują się instrukcje budowy statków międzygwiazdowych(!) o napędzie antygrawitacyjnym, a Ramajana zawiera m.in. szczegółowy opis podróży na Księżyc w wimanie i walki, do jakiej tam doszło z pojazdem powietrznym Aświnów (Atlantydów).

... w ogóle nie jesć - to najlepszy sposób - ewentualnie spróbuj diety tybetańskiej czyli komunistyczny holocaust w wydaniu KIM ZON kiLLA! ...

Sprawa jest bardzo poważna, eksterminację Tybetańczyków można porównać ze względu na jej skalę do Holocaustu
A co mnie obchodzą Tybetańczycy, to jest wewnętrzna sprawa Chin. ... Przemysł Holocaustu brzmi równie egzotycznie, co Cannibal Holocaust. ...


Złota Księga jest perłą wiedzy ezoterycznej, pozwalającą zrozumieć jak ważne jest to, co powodujemy bądź tworzymy własnymi słowami, zwłaszcza kiedy je niewłaściwie stosujemy. Używamy wówczas najpotężniejszej Boskiej Zasady Działania we wszechświecie — JAM JEST.

NO  ZA  DARMO  COLUTKA ENERGIA , A  BURAKI  DAJOM  SIE  LEGALNIE GWAŁĆIĆ
Kinetic SculpturesWIADOMO OBECNIE  DLACZEGO KWITNIE DEPOPULACIA + KATAKLIZMY , KLONTWY, BRAK JEDZENIA. a PONIEWAŻ ISTNIEJE ENERGIA  FRII WIENC I JEDZENIE  TO KIT  NA RESORACH  HAMULEC . RASA LUDZKA ZAPLANOWAŁA ZBIOROWY HOLOKAUST  aa KARZDY  DAR WRUCI PO OŚMO krOĆ


Concentric Wave by Martin Smith ZAMJAST SPIRALI  NALEŻY  UŻYĆ  STUDNI   $ WODA TO SPRENŻYNA  Smith TWUJ  PATENT TEST  GŁUPI I TRUDNY    WODA  JEST  WSZENDZIE  TO WY  NAS  OGŁUPJACIE  PROSTAKI


POLARYZATOR  ŚWJATŁA  TO  CUD  JEDEN  WAT  RAZY  POLARYZACJE razy  1000(szkło  powiękrzajonce)  I  MAMY  TYSIĄC wat  prostE
  JEŚL  MNORZENJE  DZIAŁA  MNOGOŚĆIOM  TO  DLACZEGO  NIEMNOŻYMY  ENERGII  TYLKO  JOM  DILUJEMY  Z   CORAS  WIENKSZYM  UPOŚLEDZENIEM  DLA  SPOŁECZNOŚĆI  , SILNIEJSZY  OKRADA  SŁABySZeGO


Teraz pragnę, abyś rozważył coś jeszcze bardziej niezwykłego.
Pragnę, abyś rozważył taką możliwość, że ta książka powstała dla ciebie dzięki tobie.
Jeśli umiesz wyobrazić sobie świat, w którym nic nie zdarza się tobie, lecz wszystko zdarza się dzięki
tobie, dotarła do ciebie wiadomość, którą zamierzałeś sobie wysłać w tych siedmiu zdaniach.
Nie można doprawdy wymagać od książki szybszego przekazu.

1. Bóg ma zadanie do wykonania. (Istnieje potrzeba).
2. Wynik życia jest niepewny. (Istnieje przegrana).
3. Jesteście oddzieleni od Boga. (Istnieje podział).
4. Wszystkiego jest za mało. (Istnieje niedobór).
5. Jest coś, co musicie zrobić. (Istnieje wymóg).
6. Jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie ukarani. (Istnieje osąd).
7. Za karę skazani jesteście na wieczne męki. (Istnieje potępienie).
8. Zatem miłość jest uwarunkowana. (Istnieje uwarunkowanie).
9. Poznanie i spełnienie warunków daje wam przewagę nad innymi. (Istnieje wyższość).
10. Nie wiecie, że to wszystko są iluzje. (Istnieje niewiedza).

- Bądź wola Twoja.
- Przetrwanie najlepiej przystosowanych.
- Zwycięzca zgarnia wszystko.
- Ciąży na was Grzech Pierworodny.
- Są grzechy śmiertelne.
- Zemsta należy do Mnie, rzecze Pan.
- Niewiedza nie szkodzi.
- Bóg jeden wie.
...i wiele innych, równie destrukcyjnych i nieużytecznych.
Na podstawie tych mitów, iluzji i koncepcji - nijak mających się do Rzeczywistości Ostatecznej -
zrodziło się takie myślenie o Życiu:
„ Rodzimy się w nieprzyjaznym świecie, rządzonym przez Boga, który pewnych rzeczy od nas żąda, a
innych zabrania, i skarze nas na wieczne męki, jeśli się w tym nie połapiemy.
Pierwszym doświadczeniem w Życiu jest oddzielenie od matki, Źródła naszego Życia. To wyznacza
ramy całej naszej rzeczywistości, której doświadczamy w kategoriach odłączenia od Źródła
Wszelkiego Życia.
Nie tylko oddzieleni jesteśmy od wszelkiego Życia, ale również od wszystkiego innego w Życiu.
Cokolwiek istnieje, istnieje oddzielnie od nas. My sami jesteśmy wyodrębnieni z całej reszty. Nie
chcemy, aby tak było, lecz tak jest. Pragniemy, aby było inaczej i wręcz staramy się, aby było inaczej.
Dążymy do zaznania ponownej Jedności z wszystkimi rzeczami, a szczególnie ze sobą nawzajem.
Nie wiemy właściwie dlaczego, lecz wydaje się to niemal instynktowne. Wydaje się czymś
naturalnym. Kłopot tylko w tym, że ten drugi nie wystarcza, aby nas zaspokoić. Czegokolwiek
pragniemy, zawsze jest jakby nie dość. Nie dość dla nas miłości, nie dość czasu, nie dość pieniędzy.
Nie możemy zdobyć dość tego, co naszym zdaniem potrzebujemy do szczęścia i spełnienia. Z chwilą
kiedy myślimy, że mamy wystarczająco, postanawiamy, że chcemy więcej.
Jako że 'nie ma dość' tego, co naszym zdaniem potrzebujemy do szczęścia, musimy 'coś robić', aby
pozyskać tego jak najwięcej. Za wszystko wymaga się od nas czegoś w zamian, począwszy od miłości
Boga po naturalne dary Życia. Nie wystarcza proste 'bycie żywym'. Dlatego, podobnie jak całości
Życia, nas samych jest niedostatek.
Ponieważ 'bycie' nie wystarcza, rusza rywalizacja. Jeśli jest niedobór rzeczy, trzeba rywalizować o to,
co jest dostępne.
Musimy rywalizować o wszystko, włącznie z Bogiem.
Konkurencja jest ostra. W grę wchodzi przetrwanie. W tych zawodach zwyciężają najlepiej
przystosowani. A zwycięzca zgarnia wszystko. Jeśli przegramy, czeka nas piekło za życia. A po
śmierci, jeśli poniesiemy porażkę w rywalizacji o Boga, znów doświadczamy piekła — tym razem po
wsze czasy.
Najlepszą postawą, jaką można przyjąć w czasie otrzymywania duchowych nauk, czy to w postaci
ustnej, czy spisanych na papierze, jest “słuchać, wyciągać wnioski i doświadczać", to znaczy
intelektualnie rozumieć nauki, zrozumieć znaczenie słów, aby w końcu zastosować to w praktyce.
Jeżeli przyjmie się taką postawę w stosunku do nauk, proces nauczania będzie przebiegał
nieprzerwanie i bez przeszkód. Jeżeli jednak odbieranie nauk zatrzyma się na poziomie
intelektualnym, może to stać się przeszkodą na ścieżce. Jeśli chodzi o słuchanie i otrzymywanie nauk,
dobry uczeń powinien przypominać pokrytą klejem ścianę: rzucane na nią chwasty przykleją się. Zły
uczeń jest natomiast jak sucha ściana: cokolwiek się na nią rzuci, wszystko opadnie na ziemię. Kiedy
otrzymuje się nauki, nie powinno się ich marnować i tracić. Uczeń powinien zachować je w swoim
umyśle, a następnie z nimi pracować. Nie wypełnione zrozumieniem nauki są jak chwasty rzucane na
suchą ścianę – spadają na ziemię i pozostają w zapomnieniu. Osiągnięcie zrozumienia znaczenia
nauk przypomina włączenie światła w ciemnym pokoju -wszystko, co do tej pory było ukryte, staje się
nagle jasne. Jest to doświadczenie “aha!", kiedy fragmenty łamigłówki wpasowują się w odpowiednie
miejsce i stają się zrozumiałe. Doświadczenie to różni się od zwykłego, pojęciowego zrozumienia; jest
to coś, co naprawdę poznaliśmy, a nie jedynie coś, co usłyszeliśmy. Na przykład, jeśli ktoś opowie
nam o żółtej i czerwonej poduszce, możemy uzyskać intelektualne zrozumienie tych dwóch kolorów
Jeśli jednak znajdziemy się w ciemnym pokoju, nie będziemy w stanie powiedzieć, która poduszka jest
czerwona, a która żółta. Zrozumienie znaczenia nauk jest jak włączenie światła w ciemnym
pomieszczeniu -wówczas bezpośrednio poznajemy oba te kolory. Nauki nie są już wówczas tylko tym,
co możemy komuś powtórzyć słowami, stają się częścią nas samych. Zastosowanie nauk w praktyce
oznacza zamianę tego, co zostało zrozumiane konceptualnie – tego, co zostało przekazane,
przemyślane, i czemu nadaliśmy znaczenie – w bezpośrednie doświadczenie. Jest to proces
analogiczny do smakowania soli. Można o soli mówić, poznać jej skład chemiczny i cechy
charakterystyczne, lecz bezpośrednie doświadczenie następuje tylko przez jej posmakowanie.
Doświadczenia tego nie można pojąć intelektualnie, ani przekazać go słowami. Jeżeli spróbujemy
wytłumaczyć, czym jest sól, osobie, która nigdy jej nie spróbowała, nie będzie ona w stanie pojąć, na
czym polega bezpośrednie doświadczenie smakowania soli. Jeżeli jednak powiemy o rym komuś, kto
już soli zakosztował, wówczas oboje będziemy wiedzieć, o czym mowa. Podobnie rzecz się ma z
naukami i właśnie w taki sposób powinniśmy je przyjmować: najpierw wysłuchać lub przeczytać,
rozważyć je, zrozumieć ich znaczenie, a następnie odnaleźć je w bezpośrednim doświadczeniu. W
Tybecie świeże skóry rozkłada się na słońcu i naciera masłem, aby nadać im miękkości. Praktykujący
buddyzm jest jak taka świeża skóra – twardy i zbity, obarczony ciężarem ciasnych i sztywnych
poglądów Nauki (dharma) przypominają masło, wcierane w skórę poprzez praktykę. Słońce jest
natomiast bezpośrednim doświadczeniem. Kiedy obie te rzeczy są zastosowane, praktykujący staje
się miękki i podatny na rozwój. Lecz masło jest również przechowywane w skórzanych torbach. Kiedy
zostawi się je w taki sposób na kilka lat, skóra, z której zrobiona jest torba, staje się twarda jak
drewno, którego nie zmiękczy nawet tona świeżego masła. Ktoś, kto przez wiele lat studiuje nauki,
przyjmując je jedynie na poziomie intelektualnym, posiadając niewielkie tylko doświadczenie w
praktyce, jest podobny do takiej zesztywniałej skóry. Nauki mogą zmiękczyć twardą skórę ignorancji i
pewnych warunków, ale jeśli przechowuje się je jedynie intelektualnie, nie wprowadzając ich w życie
za pomocą praktyki i nie ogrzewając bezpośrednim doświadczeniem, człowiek może stać się sztywny i
ociężały w swoim intelektualnym zrozumieniu. Nowe nauki nie zmiękczą go, nie przenikną ani nie
zmienią. Musimy uważać na to, aby nie przechowywać nauk tylko na poziomie konceptualnego
zrozumienia, aby nie stało się to blokadą na drodze do mądrości. Nauki nie są bowiem poglądami,
które należy gromadzić, lecz ścieżką, którą należy podążać.


JAK  ZWYKLE  JAJA  SOBJE ROBIOM   PRZYCIONGANIE ZIEMSKIE  TO JEST  POTENŻNA  ENERGIA  Ty  SMIGOL   JESTEŚ  KŁAMCOM

TAK  POLS - KICH  ZIOM-KÓW  OŚMIESZAJOM*  SIEMA  JEŁOPY
cdns
Trwa ładowanie ...

Stron
Trwa ładowanie ...
S PROGRAM OSUZDRAWJASIEzdrowie radosne-SSS-OSSRITMOSJGNOSTRADAMUSjaskrawiejonceHUNOWS UCZCIWIESIE INGSTARAWJARA ZDROWIEJE 8-sss-

uzdrawyai sye ciągle 107215 odwiedzającyOMSS
 
TO JES DLA WAS ---
-SSS-
inedia
na-tu-ra
reasesseset
pa-nie
porzalsieborze
establishmenty
sprogramos
energy-platform
zdrowieradosne
zdrowiejonse
yayesemwtobie
gospodarczeserwisy
uzdrawjasie
ignostradamus
uczciwiesie
jaskrawiejonce
-sss-
ingstarawjara
slof-jam
hunows
ossritmos
powiekitwoje
zdrowieje8
masarzmauriisession
umyslczysty
nudyn
gravityenergy
aj-pod
pozdrawjasie
plapformy-edukacyjne
jasiemadobro
na-tu-ra
maarmudares
poprawnamaturahistorii
Muzyczne podróże

TREBUNIE  TUTKI


===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
IGNOSTRADAMUS

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
H  U  N  O  S

===================== SSSSSSSSSSSSSSSSSSS WTWTWTWTWTWTWTWTW 888888888888888888888
UZDEAWJASIE

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Jedz dobrze.pl


zdrowieradosne


SSSSSSSSSSSSSSSSSS
Film fabularny 1945-

Radio Misji Faraon

OLGA SZWAJGIER


Serpent.pl

SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Specjalista ginekolog-położnik
Konsultacje seksuologiczne


SSSSSSSSSSSSSSSSS
Czakram wawelski
SSSSSSSSSSSSSSSSS

info=Linki

Kabaret Rybki Kabaret Ani Mru Mru FormacjA Chatelet Kabaret Czesuaf Kabaret Ciach Kabaret Dno Kabaret DuDu Kabaretus FraszkA Grzegorz HalamA Kabaret Hrabi Kabaret Jachim Presents Kabaret Jurki Kabaret KaczkA PchniętA No

 
I SŁO-WO CIAŁEM SIĘ STA-ŁO SŁO-ŃCE ŚWIAT-ŁOŚCIĄ OBRODZIŁO SŁO-WIANIE WIEDzĄ SŁO-WA OŻYWIENI ŁO-NEM MATKI NATURY W-JA-RA
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free